Psikolojik Testler

 

Kurumumuz bünyesinde; ihtiyaç doğrultusunda yetişkin ve çocuk değerlendirme testleri kullanılmaktadır.

Yetişkin değerlendirme testleri:

 • MMPI-Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
 • TAT-
 • Rorchach-Mürekkep Lekesi Testi
 • Anksiyete Testleri
 • Depresyon Testleri
 • Kişilik Testleri
 • Moxo yetişkin (13/60 yaş arası dikkat eksikliği ve hiperaktivite sürekli performans testi)
 • Nöropsikolojik testler

Çocuk değerlendirme testleri:

 • Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Gessel Gelişim Figürleri Testi
 • AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Denver II Gelişimsel Tarama Testi
 • WISC-R (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği)
 • WISC-4 (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği-4)
 • Moxo (6-12 Yaş Çocuklar İçin Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite ve Sürekli Performans Testi)