Uzm.Psk. Özlem Özdamar Mandı

 

Uzm. Psikolog Özlem Özdamar Mandı, 2004 yılında F.M.V Ayazağa Işık Lisesinden, 2009 yılında ise Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitimi süresince Dil ve İletişim Laboratuarında araştırma asistanı olarak çalışmış, yine okul bünyesinde  bulunan Sosyal Gelişim Merkezinde görev almıştır. Yüksek lisans eğitimini ise Okan Üniversitesinde Klinik  Psikoloji (Sağlık Odaklı)  alanında tamamlamıştır.  Bitirme Projesi ise ‘Çocuk ve Ergenlerde Kanser Tanısının Bildirimi’ üzerinedir.  2009-2010 yıllarında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi bölümünde gönüllü olarak çalışmıştır.  Yine 2009 yılında özel bir danışmanlık merkezinde, çocuklar ve aileleri  ile profesyonel anlamda çalışmaya başlamıştır. 2010 yılından itibaren  çeşitli okulöncesi kurumlara danışmanlık vermekte, özel danışmanlık merkezlerinde çocukların objektif ve projektif değerlendirmelerini yapmakta ve oyun terapisti olarak çalışmaktadır.  Aynı zamanda gelişimsel sorunları olan, dikkat eksikliği yaşayan, özgül öğrenme güçlüğü yaşayan veya davranışsal sorunları olan çocuk ve gençlerle bire-bir veya grup halinde çalışmaktadır. Aile danışmanlığı vermekte, anne-baba eğitimleri ve seminerleri düzenlemektedir. 2017 yılının Eylül ayında Arkedia ailesine katılmıştır.

Almış olduğu terapi eğitimleri;

  • Oyun Terapisi Terapist Sertifika Programı kapsamında UluslararasıOyun Terapisi Derneği (APT), Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Filial Terapi, Gelişimsel Terapi, Dışavurumcu Oyun Terapi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocuklarla Oyun Terapi, Taciz Yaşamış Çocuklarla Oyun Terapi (Klinik Psikolog &Psikoterapist  Reyhana Seedat).
  • Çocuklarla Bilişsel Davranış Terapisi Eğitimi (Doç. Dr. Serap Özer).
  • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (Doç. Dr. M. Hakan Türkçapar, Bilgelik Enstitüsü)
  • Oyun Terapi Eğitimi ( Klinik Psikolog Birgül Emiroğlu, Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği).
  • Floor Time Eğitimi (Çiğdem Ergül).
  • Masal Anlatıcılığı Eğitimi (Judith Lieberman).