Psk. Elif Nazlı KARAKAŞ

 

Elif Nazlı Karakaş, İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji anabilim dalında lisans öğrenimini tamamlamıştır. Lisansının ilk senesinde Türk Psikoloji Öğrenci Çalışma Grubu’na gönüllü olarak katılmış, ileriki senelerde TPÖÇG İstanbul Yerel Yapılandırması’nda Akademik faaliyetleri sürdürmüştür. Lisans sürecinde Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Bomonti Ek Binası ve yatılı servisinde staj yapmıştır. Staj süresince psikiyatri şeflerinin yürüttüğü vizitelerde bulunmuştur. Madde bağımlılığı, Bipolar bozukluk, Şizofreni, OKB gibi çeşitli vakaları gözlemleme olanağı bulmuştur. Hastalar ile ilk gözlem, günaydın toplantıları, MMPI,Rorschach, MoCA testlerinin uygulanışı, yorumlanması ve raporlanması aşamalarında bulunmuştur. Aynı zamanda stajı süresince hastanenin Psikiyatri eğitimlerine katılmıştır. (Sosyal Anksiyete Bozuklukları, OKB’de BDT, Ergenlik Dönemi, Schneider’in Birinci Sıra Belirtileri-Şizofreni, Yeme Bozuklukları ve BDT, Krize Müdehale, Şizofrenide Psikososyal Müdehale, Gottman Çift Terapisi). Aynı zamanda “Özel Yunus Yuva” da stajyer psikolog olarak çalışmıştır. “ Beyaz Bastonlar Görme Derneği”nde gönüllü olarak çalışmıştır.

Uzm.Psk.Funda Kıvrıkoğlu Yalçınkaya ile birlikte yürütülen “Ruh Sağlığı Uzmanlarının Pratikte Kendilerini ait Hissettikleri Psikoterapi Ekolüne göre Denetim Odağı, 5 Faktörlü Kişilik Testi, Savunma Biçimleri ve Başa Çıkma Stilleri Açısından Karşılaştırılması” projesinde proje asistanlığı yapmıştır. Fatma Nuray Sarp Kulkara’nın “Duygudurum Bozuklukları ve Şiddet Davranışları” projesinde çalışmıştır. Fatma Nuray Sarp Kulkara danışmanlığında “Cinsel İstismar” konulu içerik analizi yapmaktadır.

Lisansı süresince “Travma ve İyileşme” konulu çalışma gruplarına katılmıştır. Lisans sürecinin ardından Travma alanında eğitimlerine devam etmiştir. Türk Psikologlar Derneği’nin “Çocuk ve Travma” konulu sempozyumunda “Kuklanın eğitim ve terapide kullanımı” isimli atölye çalışmasına katılmıştır. Travma Çalışmaları Derneği’nin vermiş olduğu Temel Düzey Travma Eğitimi’ni tamamlamıştır. Cinsel Terapi Eğitimi (Vajinismus, Erken Boşalma, Cinsel İsteksizlik, Kadınlarda ve Erkeklerde Görülen diğer cinsel işlev bozukluklar-100 Saat) , Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi(180 Saat) , Boşanma ve Adaptasyon Terapisi (Klinik Odaklı Meslek Eğitimi) Eğitimlerini tamamlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlamıştır. Alp Karaosmanoğlu’nun vermiş olduğu Şema Eğitimi’ni tamamlamıştır.

2017 yılından itibaren Arkedia Eğitim ve Danışmanlık bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.