Otizm Spektrum Bozukluğu Nöro Gelişimsel Bir Farklılıktır.

Göz kontağı kuramama, ismine bakmama, istediği şeyi işaret edememe yahut ilgi duyduğu bir şeyi başkasına göstermek için işaret parmağını kullanamama, takıntılı davranışlar sergileme, dönen nesnelere karşı ilgi duyma, konuşmada sorun yaşama, parmak ucu yürüme- kanat çırpma gibi basmakalıp davranışlar sergileme, yaşıtlarıyla etkileşim- iletişim kuramama, duyusal olarak çokça uyarılma Otizm Spektrum Bozukluğunda sıkça rastlanan tipik durum ve davranışlardır.

Otizm bir zeka sorunu değildir, otizmli bireylerin bir kısmında zeka geriliği görülürken, bir kısmında normal zeka görülür hatta otizmli bireylerin %10’unda üstün yetenekler görülür. Otizm semptomları yaşamın ilk 3 yılı içerisinde görülmeye başlanır. Genetik temeli olduğu hipotezleri ile birlikte çevresel koşulların etkili olduğu öne sürülmektedir ancak bu hipotezler henüz araştırma aşamasındadır. Otizmli bireylerin bir kısmında nörolojik farklılıklar (anormal elektrik hareketleri) görülmektedir. Günümüzde Otizm Spektrum bozukluğunu görülme oranı sıklıkla artmaktadır. Her 59 çocuktan 1’i Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı almaktadır.

Sevgili anne-babalar, Otizm kişinin eğitim seviyesi, sosyo-ekonomik durumu, yaşadığı yer ile alakalı değildir. Otizm kesinlikle anne babanın suçu değildir. Otizmli bireye sahip olan anne-babanın, tipik gelişim gösteren anne-babalardan farkı yoktur!!

Ülkemizde ise Otizm Spektrum Bozukluğuna sahip bireylerin eğitim olanakları oldukça kısıtlı olmakla beraber tohumotizm.org ve otsimo uygulaması (www.otsimo.com.tr) oldukça faydalı yapılanmalardır.

7 Temmuz 2018’de resmi gazetede yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri yönetmeliğinin 5. Bölümü kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarını kapsar.
5. bölüm, madde 22’ye göre Özel Eğitim ihtiyacı olan bireyler Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu raporu doğrultusunda her tür ve kademedeki eğitimlerini kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sürdürebilir. Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler, kaynaştırma bütünleştirme yoluyla eğitimlerini akranları ile aynı sınıfta tam zamanlı veya özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak sürdürebilir.

Otizm Spektrum Bozukluğuna sahip ve özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin hakları mevzuatta açıkça belirtilmiştir. Detaylı bilgi için: http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1963.pdf

Otizmli Bireylerin Toplumumuza Katkıları:

Üniversitede Hayvan Bilimi ve Otizm ile ilgili ders veren Otizmli bir öğretim görevlisi olan Temple Grandin; ‘Otizm olmasaydı, insanlar bugün hala mağaralarda ateş etrafında oturuyor olurdu. Otizm olmasa ne Silikon Vadisi kalır, ne de enerji sorununa çözüm bulunabilir’ diyor. Grandin’in hayatını öğrenmek için, ‘Temple Grandin: Living With Autism’ adlı filmi izleyebilirsiniz.

Albert Einstein, Nikola Tesla, Ludwig Van Beethoven dünya tarihine katkısı bulunmuş otizmliler arasındadır.

Aksaray'da yaşanan vahim durumu ise ‘empati yoksunluğu’ ve ‘cehalet’ dışında açıklamak güç. Toplum olarak ne kadar bilinçlenirsek, farklılıklara olan saygımız ve kabulümüz artacak, farklılıkların toplumumuza ve insanlığa olan katkıları daha çok anlaşılır hale gelecektir.

Uzm. Psk. Özlem Özdamar Mandı